Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου.

 
 

Κανονισμός εμποροπανήγυρων.

 
 

Κανονισμός καθαριότητας.

 
 

Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων.

 
 

Κανονισμός Λειτουργίας ΟΑΠΠΑ.

 
 

Κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων.

 
 

Κανονισμός Λειτουργίας στέγης υπερηλίκων κληροδότημα Ευτυχίας Καλογηράτου.

 
 

Κανονισμός Παραχώρησης Αιγίδας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

 
 

Κανονισμός προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης.

 
 

Κανονισμός κατάληψης, Κανονισμός και τέλη χρήσης πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης..

 
 

Κανονισμός Λειτουργίας μόλου αλιέων Βάρκιζας και Τέλη Ελλιμενισμού.