Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

diakinis eggrafonΟ Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ξεκίνησε  να χρησιμοποιεί από 01/01/2018  ένα σύγχρονο λογισμικό Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων που έχει αναπτυχθεί με τεχνολογίες αιχμής (ASP.NET, ANGULAR, HTML5 κλπ.).
Η πρόσβαση στο σύστημα αυτό θα μπορεί να πραγματοποιείται με οποιοδήποτε WEB Browser και η λειτουργία του είναι απλή και φιλική για τους χρήστες.

Με το πρόγραμμα αυτό η ηλεκτρονική διακίνηση των ψηφιοποιημένων εγγράφων θα αποτελεί πλέον μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Τα έγγραφα θα μπορούν να ``χρεώνονται`` αυτόματα στους παραλήπτες χρησιμοποιώντας προκαθορισμένους τύπους εγγράφων ή να ``χαρακτηρίζονται`` στα τμήματα και στους χρήστες προς διεκπεραίωση ή κοινοποίηση.